LA OSS STYRKE
DIN MERKEVARE
I VÅRT LOKALE
MARKED

Conaxess Trade sørger for at merkevareeiere får skreddersydde, effektive og lønnsomme løsninger tilpasset det norske markedet.

Din partner for markedstilgang

Den fleksible verdikjeden hos Conaxess Trade består av en rekke skreddersyddeløsninger for merkevareeiere. Vi kan sørge for hele eller deler av verdikjeden.

Klikk på fanene for å lese mer om hvordan vi kan gjøre forretninger sammen.

Gå inn i et nytt marked?

Situasjonen og ambisjonene dine:

Vi ønsker å introdusere merkevaren vår i nye markeder, men vi har ikke nok lokal markedskunnskap eller eksisterende kontakter i forhold til relevante forhandlere.

Løsning og resultater for deg:

Vi tar i bruk vår unike lokale markedskunnskap og innsikt. Dette er avgjørende når man går inn i nye og ukjente markeder. Det som fungerer i ett marked, fungerer ikke nødvendigvis et annet.

På grunn av vårt sterke nettverk og tilgang til lokale bedrifter, maksimeres dekningen og markedsandelen din fra et tidlig stadium.

Våre lidenskapelige ansatte har et høyt nivå av merkevareengasjement, og støtter deg således som lokale merkevareambassadører.

Vi har ekspertise i å håndtere internasjonale merkevarer, og kombinert med oppdatert markedsinnsikt og organisatorisk engasjement får markedslanseringen din de beste forutsetningene for å lykkes.

Har du planer om å lansere en ny merkevare?

Situasjonen og ambisjonene dine:

Vi ønsker å lansere en ny merkevare, og vi trenger en plan for markedstilgang og en klar, definert strategi for vellykket utvikling, og tilpasse denne til den eksisterende porteføljen vår.

Løsning og resultater for deg:

Vi har lang erfaring med vellykket lansering av nye merkevarer i våre lokale markeder. Vår tilnærming er imidlertid forskjellig i hvert enkelt tilfelle, avhengig av merkevaren, fordi vi skreddersyr hver enkelt løsning for markedstilgang.

Vi har solid innsikt i markedsbetingelser, kategoritrender og forbrukeratferd, som hjelper oss å utvikle lanseringsstrategien din. Den rette markedsføringsmiksen håndteres av våre Brand Managers, og Key Account Managere, og selgere med tilgang til forhandlere sikrer oppføringer og ideell fremvisning på salgspunktene – ved å bygge bevissthet som vi gjør om til salg.

I tillegg til en effektiv kick-off på veksten, setter vi opp realistiske nøkkeltall i nært samarbeid med deg – vi følger opp kontinuerlig og holder oversikten over den siste utviklingen.

La oss maksimere potensialet til merke ditt i vårt lokale marked

Situasjonen og ambisjonene dine:

Vi ønsker å styrke markedsandelen vår betraktelig, men på grunn av størrelsen og den nåværende organisasjonen har vi begrensede ressurser å ta av.

Løsning og resultater for deg:

Vår sterke, lokale markedsekspertise gjør at vi kan identifisere hvordan merkevaren din kan vokse på den beste måten, der vi tar i betraktningen nåværende portefølje og resultater i tillegg til eksterne faktorer som forbrukertrender, markedsbetingelser og fremtidige muligheter.

Med en resultatorientert salgsorganisasjon med maksimalt salgstrykk og landsdekkende tilstedeværelse, er merkevaren din i kompetente hender – aktivering av merkevarer på salgspunktene er en av de tingene vi er sterkest på, og det vil vise seg i salgsveksten din.

Conaxess Trade har et respektert markedsrenommé, noe som kommer merkevaren din til gode når den blir en del av vår sterke portefølje – vi skaper synergier på tvers av kategorier og produkter.

Leter du etter en ekstern partner?

Situasjonen og ambisjonene dine:

Vi vil utvide den eksisterende forretningsdriften vår, noe vi har klart på egen hånd hittil, særlig ved å forbedre kostnadseffektiviteten og lønnsomheten vår.

Løsning og resultater for deg:

Vi gjør de faste kostnadene dine fleksible. I tillegg sikrer vi deg både kostnadsreduksjon og økning i kundetilfredshet. Vi lover deg en høykvalitetsorganisasjon med lave utgifter, effektive teknologier og infrastrukturer. På grunn av størrelsen vår skaper vi kostnads- og kunnskapssynergier i alle aspekter.

En annen viktig faktor er at vi tilpasser og skreddersyr løsninger som er basert på dine spesifikke behov og mål: Hver situasjon er unik, og vi kan håndtere alle eksterne partnerskap individuelt og oppmerksomt. Vi kan sørge for alt fra hele eller deler av verdikjeden, f.eks. utesalg eller fullstendig oppsett av en tjeneste.

Den beste måten å samarbeide på i et eksternt partnerskap er å dele felles mål og verdier. For oss er dynamikk, troverdighet, åpenhet og profesjonalitet nøkkelord, og visjonen vår er å få merkevarer til å vokse og styrke seg.

Utvide til nye distribusjonskanaler?

Situasjonen og ambisjonene dine:

Vi vurderer å legge til en distribusjonskanal til vårt nåværende oppsett for markedstilgang, men vi er ikke kjent med denne spesifikke kanalen, markedsforholdene og forbrukeratferden.

Løsning og resultater for deg:

Vi har bred kanaldekning, da vi arbeider med alle de store distribusjonskanalene, f.eks. detaljhandel, food service, on-trade, convenience, travel retail, pharmacy og e-commerce.

Det nære forholdet til kunder i handelsnæringen gjør at vi kan utvikle en skreddersydd kanalstrategi for merkevaren din, basert på lokal markedskunnskap og forretningsmålene dine.

Uavhengig av kanal, gir våre key accountant manageres dyktige forhandlingsferdigheter og vår overlegne posisjon i markedet deg enkel tilgang til den distribusjonskanalen du drømmer om. Vårt fleksible salgsoppsett sikrer merkevaren din en smidig implementering i den skreddersydde kanalstrategien.

Hvordan vi inngår et partnerskap

1. DIN SITUASJON: Vi analyserer og evaluerer den nåværende situasjonen for markedstilgang, potensialet merkevaren din har og hvilke utfordringer det står overfor.

2. DINE AMBISJONER: Med utgangspunkt i den nåværende markedssituasjonen, tilpasser vi deres ambisjoner, behov, forventninger og drømmer, og i tillegg blir vi enige om forretningsmessige mål.

3. LØSNINGEN: Vi tilpasser veien for markedstilgang for din spesifikke merkevare og dine behov på bakgrunn av våre lokale analyser, vår ekspertise og vårt nettverk.

4. RESULTAT: Vi gjør jobben på en smidig måte og sikrer en vellykket implementering på markedet – og driver vekst og utvikling for din merkevare.

VI ELSKER MERKEVARER

Vårt engasjement for å oppnå det fulle potensialet til verdens mest ambisiøse merkevarer er motivasjonen for alle som arbeider på Conaxess Trade.

Markedsføring

Markedsføringsteamets viktigste oppgave er å utvikle og levere markedsstrategier for merkevarene våre. Vi utvikler forbruker- og markedsføringskampanjer, on- og offline avhengig av målgrupper og forretningsmessige mål. Som den lokale eksperten din ser vi hele tiden etter nye markedsmuligheter ved å foreta pågående markedsundersøkelser for de forskjellige kategoriene og ved å overvåke og rapportere om markedsutviklingen. Å få merkevarene til å vokse krever identifikasjon og tilpasning til trender og endringer i markedet.

Key Account Management

Våre Key Account Managere og selgere sikrer bred dekning av de store distribusjonskanalene og gir merkevarer unik tilgang til handelen. Våre Key Account Managere bygger broer mellom de to viktige interessentene våre: merkevareeiere og kunder. De gode forhandlingsferdighetene og deres nære forhold til kundene er essensielt for mange av merkevarene vi samarbeider med. Key Account Management skaper verdi for kundene ved å være den effektive portvakten – de har erfaring og innsikt til å gi råd og samarbeide med kundene om hva de ønsker seg fra merkevarer og produkter.

Salg

Conaxess Trade har selgere over hele landet og er den sterke muskelen vår – de er fleksible og tilpassningsdyktige. Vi sørger for en effektiv gjennomføring av kampanjer og lanseringer og optimal presentasjon på salgsstedet. Engasjementet, profesjonaliteten og besøkshyppigheten styrker forholdet og nettverket vårt med kunder i lokale butikker osv. Selgerne er viktige for kundene fordi de bidrar til å holde butikkgulvene dynamiske og inspirerende: Dette er salgsdrivende og bidrar til kundetilfredshet. Våre selgere er eksperter på å håndtere en sterk portefølje – inkludert både internasjonale og lokale merkevarer med forskjellige strategier – noe som er essensielt i samarbeidet med kundene.

Logistikk

Conaxess Trade tilbyr tilpassede lager- og logistikkløsninger for merkevareeiere. Vi styrer alle trinn i prosessen og håndterer merkevaren din med omhu. Vi garanterer smidig distribusjon og levering.

I tråd med våre skreddersydde løsninger for markedstilgang er våre lager- og logistikktjenester fleksible og kan imøtekomme mange forskjellige krav fra merkevareeiere. På grunn av lagerkonseptet vårt kan vi skalere både opp og ned. I tillegg er vi fleksible når det gjelder sesongvariasjoner og når nye merker legges inn i porteføljen.

Vi samarbeider tett med innkjøps-, salgs-, og markedsføringsavdelingen, særlig når det kommer til rapportering og prognoseplanlegging.