VARSLERPROSEDYRE

Conaxess Trade handler i tråd med alle gjeldende lover og forskrifter.

Vi legger vekt på åpenhet og ærlighet i virksomheten vår, herunder muligheten for ansatte og forretningspartnere til å fortelle om eventuelle uredelige forhold i selskapet. Med en varslerprosedyre gjør Conaxess Trade det mulig å rapportere enhver mistanke om uredelige forhold eller ulovligheter.

Conaxess Trades varslingsordning gir deg muligheten til anonymt å sende inn informasjon vedrørende uredelige forhold i selskapet. Den kan brukes av ansatte, forretningspartnere og ansatte i partnerselskaper, dersom disse besitter informasjon vedrørende uredelige forhold i Conaxess Trade.

Slike uredelige forhold omfatter, men begrenses ikke til, straffbare handlinger, alvorlige eller gjentatte brudd på loven, alvorlige personlige konflikter på arbeidsplassen eller bevisst feilaktig fremstilling av forretningspartnere.

Varslingsordningen kommer i tillegg til daglig, direkte kontakt innenfor Conaxess Trade vedrørende eventuelle feil og dårlige forhold. For partnerne kommer ordningen i tillegg til deres direkte kommunikasjon med øvrige kontaktpunkter eller ledelsen.

Varsleren er anonym, og rapporten vil sendes via en tredjepart til Conaxess Trade Groups styre. Vi anbefaler at du oppgir din kontaktinformasjon, ettersom det vil gjøre det lettere å undersøke saken. Alle henvendelser vil behandles konfidensielt, og rapporten går ikke gjennom Conaxess Trades IT-systemer. Derfor vil man ikke kunne spore IP-adresser eller andre data som kan brukes til å identifisere avsenderen. I tillegg har vi etablert en prosess som skal sørge for at alle data slettes etter en rimelig tid.

Du kan rapportere informasjon via skjemaet nedenfor.